Alphatest: 13h 14/01/2015
Open Chính Thức: 13h 17/01/2016

Chức năng Ingame:
- Tên Máy Chủ: SRO Tam GIới
- Xử lý hack đồ nhanh chóng
- Chống Disconnect 100%

Trang chủ: QUẢN LÍ TÀI KHOẢN SRO TAM GIOI
Diễn đàn: Diễn đàn Sro Tam Giới
Tải Game:QUẢN LÍ TÀI KHOẢN SRO TAM GIOI

Thông tin rate:
- Race: Asi & EU
- Max Lv: 120
- Item: D13
- Exp/Sp Rate: 250x
- Drop Item : 5x
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 140

Hỗ trợ Open chính thức:
- Full Sun Cấp 11 + 10 (Max blue)
- Pet 30 Ngày
- 1000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 20.000.000 SP
- 300.000 Gold
- Và số vật phẩm khác

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: