SRO4K - NƠI THỂ HIỆN ĐẲNG CẤP CỦA BẠN.
Group FaceBook :

Thời gian Alpha Test : 13/01/2016
Thời gian Open Beta : 16/01/2016Trang chủ: Sro4k.Com
Diễn đàn: SRO4K.COM
(Trong bản client đã bao gồm: Font, Auto Up Skill, Auto Chỉ quái dùng Skill, Log 2acc, cập nhật Mbot fix mới nhất)

Thông tin máy chủ:

- Max level 120
- Item D14
- Exp: 300x
- Rate Drop: 30x
- Drop Gold: 10x
- Rate Drop: 30x
- Rate Job x30
- Hệ thống cướp cờ đấu trường danh vọng
- Hệ thống CTC tối chủ nhật hàng tuần
- Hệ thống Job Bảo Tiêu - Đạo Tặc có tiền lương hàng ngày
- Hệ thống Phó bản Lãng Quên săn Item hiếm
- Thời gian Uot Guild/ Job: 1 ngày
- Gold có giá trị 100% không lạm phát

Hỗ trợ tân thủ:

- PET nhặt đồ 30 ngày
- HP/MP Đặc biệt 1000b
- 50 DCN
- 100.000 Gold
- Full SP
- 10 bình chân chạy 100%
- 10.000 bó tên F10
- Full 3 thùng đồ nhân vật
- Hỗ trợ SON B + 10 (Max blue và chỉ số) mặc được từ lv1
- Sun D13 BÁN TẠI SHOP BẰNG VÀNG (CÂN BẰNG GOLD)
- Và 1 số hỗ trợ Item khác.


Đội ngũ BQT - Admin Online thường xuyên:

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: