WEB: thienlongtaichien.com
Mong mọi người sẽ nhiệt tình ủng hộ Thiên Long Tái Chiến!

Server Mở Test vào Lúc 19h ngày 05/01/2016

Serer Sẽ test 1 ngày sau đó Sẽ reset lại đua top test

Lúc 19h ngày 06/01/2016 chính thức Đua Top Test

Top1 Test =>600k DMP

Top2 Test =>400k DMP

Top3 Test =>200k DMP

Top4-10 Test =>100k DMP

Kết Thúc Test Open ngày lúc 19h ngày 08/01/2016 Và Mở Đua Top Server

Top 1 =>1M DMP Và 1 Trọng lâu ngọc

Top 2 =>700k DMP Và 3 Lệnh Bài Ngũ Hành

Top 3 =>400k DMP Và 1 Lệnh Bài Ngũ Hành

Top4-10 =>200k DMP

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: