OPEN GAME : 14h ngày 06/01

* Trang Chủ: http://vosongkiem.net/

* Link Download: http://vosongkiem.net/download

*Fanpage Facebook:
http://on.fb.me/1RtGJ3G

Event Đua Top Open:
+ Bắt đầu khi Server chính thức OPEN.

+ Đua Top đến lv 99 thì dừng lại, sau đó tính từ trên xuống với các giải thưởng sau:
Top 1: 500k ĐT + Trùng lâu siêu cấp
Top 2: 400k ĐT + Trùng lâu siêu cấp
Top 3: 300k ĐT + BPTC
Top 4: 200k ĐT +BPTC
Top 5 đến Top 10: 100.000 ĐT.- Trùng lâu 6 hiệu ứng, Điêu văn bí tịch ngũ tông
- Thần binh vực hải (Luyện hồn thần khí)
- Thăng cấp Long Văn đầy đủ các thuộc tính
- Thăng cấp Võ Hồn
- Hệ thống YQ và BT được Update đầy đủ và hoàn chỉnh
- Cập nhật pet và thú cưỡi mới…
- Bản đồ được update và Việt Hóa hoàn chỉnh
- Hệ thống drop, rate được config chuẩn để tạo nên sự cân bằng cho sever


• Hệ thống phụ bản
- Thập nhị Sát tinh
- Phiêu Miễu Phong
- Binh Thánh Kỳ Trận
- Yến Tử Ô
- Tứ Tuyệt Sơn Trang
- Thiếu Thất Sơn
- Hư Không Huyễn Cảnh
- Q123 liên hoàn Tô Châu – Lâu Lan .v.v.• Cập nhật hệ thống mới: “Nóng như ngày nay ”
- Hệ thống Điêu Văn và Thần Khí
- Hệ thống môn phái cân bằng
- Hệ thống skill Ngũ Tuyệt
- Hệ thống skill Tiến Cấp (được tích hợp vào skill đánh cơ bản của mỗi phái)
- Hệ thống Tu Luyện
- Hệ thống skill hoàn chỉnh
- Hệ thống pét và thú cưỡi hoàn toàn mới
- Hệ thống thời trang và nhuộm màu thời trang
- Hệ thống Phụ Bản và Bản Đồ
• Shop free knb
- Thú cưỡi, thời trang, nhuộm tóc .v.v.
- Hoàn đồng pet, trứng pét.
- Thần khí sơ cấp
- Thiên Linh Đan (x2 exp), khoan lỗ, ngọc cấp 3 .v.v
- Và một số nguyên liệu khác .v.v.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: