Khai mở máy chủ 3 vào 10h ngày 03/01/2016
Tỷ lệ nạp thẻ : 10.000 = 1.000.000 KNB ( không phải các thím cứ chặt đầu em xuống )

Trang chủ : http://huyenthien.net

Giá trị thẻ nạp cực rẻ :
10.000 VNĐ = 1.000.000 KNB
20.000 VNĐ = 2.000.000 KNB
100.000VNĐ = 10.000.000 KNB
Đua top lực chiến từ 03/01 đến hết 10h00 ngày 10/01/2016
Hạng 1 : 50.000.000 KNB
Hạng 2 : 30.000.000 KNB
Hạng 3 : 10.000.000 KNB

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: