Mu Sứ Mệnh


Open Chính thức: 14h Thứ 7 ngày 26/12/2015


http://MuSuMenh.Com
MuSuMenh.Com
MÁY CHỦ:Sứ Mệnh

Season 7
Sứ Mệnh Thiên Tử

NƠI THỂ HIỆN BẢN LĨNH
Exp 150

Drop:20%

ITEM MỚI LẠ

GIÁ TRỊ CAO

MU MIỄN PHÍ 100%

Đồ Hiếm,

UPDATE WING 3,W2.5

CTC Hàng Tháng
Open Chính thức: 14h Thứ 7 ngày 12/12/2015

THÔNG TIN SERVER

Website: http://musumenh.com
Trang chủ: musumenh.com
Cụm máy chủ: Sứ Mệnh
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: Việt Nam
Kinh Nghiệm: 150%
Tỷ lệ Rớt Đồ: 20%
GameServer: TitanTech
Client: Webzen

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: