Mu Sứ Mệnh

MuSuMenh.Com
http://musumenh.com
MÁY CHỦ:Huyền Thoại

Season6.9Full

Sứ Mệnh Thiên Tử

NƠI THỂ HIỆN BẢN LĨNH

Exp 150

Drop:20%

ITEM MỚI LẠ

GIÁ TRỊ CAO

MU MIỄN PHÍ 100%

Đồ Hiếm,

UPDATE WING 3,W2.5

CTC Hàng ThángAnphatest Thử Nghiệm : 9h -3/12/2015

Open Chính thức:14h CN ngày 6/12/2015THÔNG TIN SERVER
Website: http://musumenh.com

Trang chủ: musumenh.com


Cụm máy chủ: Sứ Mệnh

Đường truyền: 1Gbps

Data Center: Việt Nam

Kinh Nghiệm: 150%

Tỷ lệ Rớt Đồ: 20%

GameServer: TitanTech

Client: Webzen

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: