*Bán VPS : Azure, Google Cloud, Amazon, Vultr.. (Bảo Hành…

*Bán VPS : Azure, Google Cloud, Amazon, Vultr.. (Bảo Hành Full)
*Bán Domain : 1-10 Năm. (Full CP)
*Bán acc :
+ Google Cloud 300$ : 15$ (Bảo hành 15 ngày).
+ Google Cloud 800$ : 30$ (Bảo hành 30 ngày).

+ Azure 200$ : 40$. (Bảo hành đến khi hết $).
+ Azure Upgrade : 75$. (live 45days+, Bao Hành 1 tuần)

+ Amazon EC2 : 30$. (Bảo hành 1 tháng)

VPS dc treo tools Traffic thoải mái.

Lưu Ý : không sử dụng VPS vào việc Ddos, Botnet, Boommail, Brute…

Y!M : taikhoanqcadsTks

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: