Các bạn thân mến!

Uống nước nhớ nguồn là truyền thống từ bao đời của người Việt Nam, BQT Võ Lâm Bí Sử ra mắt event chào mừng 20-11 để chào mừng sự kiện trọng đại này.


Event Phục Hưng chào mừng 20-11Thời gian : 15/11/2015 - 05/12/2015

Sự kiện chào mừng 20-11 gồm những hoạt động sau :

- Ghép Bí Kíp Gia Truyền :

1 chữ Tôn + 1 chữ Sư + 1 chữ Trọng + 1 chữ Đạo + 10 Mai Khôi Hoa Vũ + 2 vạn lượng.

- Ghép Cao Đồ Lệnh :

1 chữ Tôn + 1 chữ Sư + 1 chữ Trọng + 1 chữ Đạo + 1 Mai Khôi Hoa Vũ + 1 Tiền đồng.

Ghép vật phẩm tại cẩm nang sự kiện


- Tại các map train các bạn có thể thu thập được hộp quà ngày nhà giáo Việt Nam, khi mở hộp quà có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 chữ Tôn Sư Trọng Đạo hoặc Mai Khôi Hoa Vũ.1. Ghép Bí Kíp Gia Truyền và Cao Đồ Lệnh

- Tại các map train các bạn có thể thu thập được hộp quà ngày nhà giáo Việt Nam, khi mở hộp quà có thể ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 chữ Tôn, Sư, Trọng, Đạo hoặc Mai Khôi Hoa Vũ.
Chữ TônChữ SưChữ TrọngChữ ĐạoMai Khôi Hoa Vũ


A. Ghép Bí Kíp Gia Truyền theo công thức :

1 chữ Tôn + 1 chữ Sư + 1 chữ Trọng + 1 chữ Đạo + 10 Mai Khôi Hoa Vũ + 2 vạn lượng.
Bí Kíp Gia Truyền

- Khi sử dụng Bí Kíp Gia Truyền các bạn sẽ nhận được : 100.000 exp


B. Ghép Cao Đồ Lệnh theo công thức :

1 chữ Tôn + 1 chữ Sư + 1 chữ Trọng + 1 chữ Đạo + 1 Mai Khôi Hoa Vũ + 1 Tiền đồng.
Cao Đồ Lệnh

- Khi sử dụng Cao Đồ Lệnh các bạn sẽ nhận được : 1.000.000 exp hoặc các phần thưởng giá trị sau đây
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ


Lam Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh

Tiên Thảo Lộ
Phi Phong
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
Phúc Duyên Lộ (Trung)
Phúc Duyên Lộ (Đại)

Thiết La Hán
Quả Huy Hoàng (trung)
Quả Huy Hoàng (cao)

Tiên Thảo Lộ đặc biệt
Mảnh ghép Phi Vân Thần Mã
Mặt nạ- Kim Quốc Quan viên
Mặt nạ - Long Bát


*** Đặc biệt event lần này khi mở Cao Đồ Lệnh tại server Phục Hưng các bạn sẽ có thể ngẫu nhiên nhận được 1 món Hoàng Kim Môn Phái (15 ngày)

Tổng kinh nghiệm tối đa 1 nhân vật nhận được là 500.000.000 exp


VÕ LÂM BÍ SỬ

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: