Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp, chúng ta phải chuẩn bị các hồ sơ để thành lập công ty khác nhau theo quy định của luật pháp. tham mưu THUẾ 24H, chúng tôi xin cung cấp thông báo về hồ sơ cần thiết để tự thành lập công ty trọn gói cho 4 loại hình doanh nghiệp đốn hiện:


1. Đối với thành lập doanh nghiệp tư nhân
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu hợp nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
- Bản sao Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân chủ nghĩa khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề.


2. Đối với dịch vụ thành lập doanh nghiệp hợp danh
Hồ sơ cấp thiết để thành lập doanh nghiệp hợp danh bao gồm :
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
- Văn bản công nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp hợp danh kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của thành viên hợp danh và cá nhân khác đối với doanh nghiệp hợp danh kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


3. Đối với dịch vụ thành lập doanh nghiệp nghĩa vụ hữu hạn ( gồm cả 1 thành viên và 2 thành viên trở lên)
Khi thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ để thành lập công ty TNHH, bạn phải để ý một số thủ tục sau:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu hợp nhất do cơ quan đăng ký kinh dinh có thẩm quyền quy định.
- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.
- Danh sách thành viên và các giấy má kèm theo sau đây:
+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác.
+ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
- Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh dinh.
- Văn bản công nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc giám đốc điều hành và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


4. Đối với dịch vụ thành lập doanh nghiệp cổ phần
Hồ sơ thành lập bao gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh dinh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
- Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp.
- Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây:
+ Đối với cổ đông là cá nhân chủ nghĩa: bản sao Giấy chứng minh dân chúng, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác.
+ Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh quần chúng, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.
- Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.
- Văn bản công nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có vốn pháp định.
- Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân chủ nghĩa khác đối với công ty kinh dinh ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có chứng chỉ hành nghề.
Chúng tôi hy vọng với những thông tin về hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp đã nêu trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc thành lập doanh nghiệp.

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: