Bảng báo giá iphone 6s và iphone 6s plus tại Hoàng Phát
iPhone 6S cũ giá rẻ hơn nhattao & 5giây like new 99%

- iPhone 6S - 16gb - Rose Gold: 17.000.000
- iPhone 6S - 16gb - Gold: 16.800.000
- iPhone 6S - 16gb - Silver: 17.200.000
- iPhone 6S - 16gb - Gray: 16.950.000


- iPhone 6S - 64gb - Rose Gold: 19.850.000
- iPhone 6S - 64gb - Gold: 18.750.000
- iPhone 6S - 64gb - Silver: 20.200.000
- iPhone 6S - 64gb - Gray: 20.200.000


- iPhone 6S - 128gb - Rose Gold: 21.350.000
- iPhone 6S - 128gb - Gold: 21.150.000
- iPhone 6S - 128gb - Silver: 21.800.000
- iPhone 6S - 128gb - Gray: 21.800.000

iPhone 6Splus cũ giá rẻ hơn nhattao & 5giây like new 99%

- iPhone 6S plus - 16gb - Rose Gold: 20.900.000
- iPhone 6S plus- 16gb - Gold: 20.700.000
- iPhone 6S plus- 16gb - Silver: 21.000.000
- iPhone 6S plus- 16gb - Gray: 21.000.000

- iPhone 6S plus - 64gb - Rose Gold: 23.800.000
- iPhone 6S plus- 64gb - Gold: 23.600.000
- iPhone 6S plus- 64gb - Silver: 24.700.000
- iPhone 6S plus- 64gb - Gray: 24.850.000

- iPhone 6S plus - 128gb - Rose Gold: 26.800.000
- iPhone 6S plus- 128gb - Gold: 25.600.000
- iPhone 6S plus- 128gb - Silver: 27.300.000
- iPhone 6S plus- 128gb - Gray: 27.500.000

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: