TLBB Hạn Huyết Lĩnh
SERVER Cầy Cuốc Free 100%


* Trang chủ :
http://hanhuyetlinh.com/
* Trang Đăng Ký:
http://dangky.hanhuyetlinh.com/
* Group :
https://www.facebook.com/groups/117451388610246/?ref=bookmarks
* Page :
https://www.facebook.com/TLhanhuyetlinh/?ref=bookmarks
* Yahoo hỗ trợ: hanhuyetlinh
* facebook hỗ trợ:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009711979093


*** Hướng Dẫn TÂN THỦ ***
- Vào game cấp 96 Về phái nhập môn - tâm pháp 90
- train tại các máp : THC , HHL , CXMC , Đại uyển , v.v Exp cực cao
- Free KNB không giới hạn
- NL Fre chế đồ 9 sao
- Free DMP tại các máp : actac , acba , pmp sơ chiến + khiêu chiến
- Free Vàng : các bạn có thể train vàng rất nhanh tại bảo tàng động
- Free Ngọc 5 tại shop , ngọc 6 rớt như mưa tại acba , actac , pmp
- CCHTP rớt tại pmp .


Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: