Chính Thức Open Sro Miền Trung Hôm Nay 1H00 Ngày
13/11/2016

Trang Well Chính Thức:sromientrung.com

Thông Tin Chuẩn

-Max Lv: 120
-Max Skill: 120 (New)
-Item: D13 Ngoại Hình D15 Chuẩn
-Class Asi Và Eu
-Drop Item: Cầy Cuốc
-Giới Hạn: 1IP 8 Acc
-Không Giới Hạn Giờ Chơi

Hỗ Trợ Open Beta

-Full Sun Cấp 11 + 10 (Max blue + Chỉ số).
-Pet 10 Ngày.
-1000 Bình HP/MP.
-50 DCN 30 Bùa Dịch Chuyển Tức Thời
-Full SP.

Tổng Giải Thưởng Sro Miền Trung: 2 Phái Asia Và Eu Train Cùng Tổng Cộng 10 Tốp Mỗi IP Chỉ Nhận Duy Nhất 1 Giải

Tốp 1: 3500Silk 1 VK Tự Chọn+9 Max Chỉ Số 80% 1 Thiên Thần Tự Chọn 1 Nasun+8
Tốp 2: 3000Silk 1 VK Tự Chọn+7 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Đỏ) 1 Nasun +6
Tốp 3: 2500Silk 1 VK Tự Chọn+5 Max Chỉ Số 80% 1 X2 Hảo Hạng (Xanh) 1 Nasun +0
Tốp 4 Tốp Khuyến Khích 2000Silk 1 VK +0 Max Chỉ Số 80% 50 Chát ALL
Tốp 5-6-7 Mỗi Tốp 1500Silk
Tốp 8-10 Mỗi Tốp 1000Silk

Mỗi IP Chỉ Nhận Đươc 1 Giải
Trong Thời Gian Đua Tốp Boss Hệ Thống Vẫn Thã Bình Thường
Asia Va Eu Train Cùng Nhau Bình Thường Không Loại

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: