Thông Tin Sro Huynh Đệ Huyền Thoại Trở Lại.
]» Trang Chủ : http://srohuynhde.com/
» Diễn Đàn : Forum Gateway - Powered by DnP Firewall
» Alphatest : 13h thứ 2 ngày 18-7-2016
» Thời Gian Open Chính Thức 13h chủ nhật , ngày 24/7/2016
► Thông Tin máy Chủ
» Map 120 , Skill 120 , Mastery 360
» Đồ D13 Ngoại Hình Chuẩn , Hiệu Ứng Nasun
» Đồ D13 Drop tại map Jupiter 116 > 120
» Rate Exp 150x SP 150x
» Party Exp 120x Sp 120x
» Drop item 7x , Drop Gold 2x
» Tỷ Lệ Mix Đồ : BMM thường 1 > 4 100% 4 trở lên Random
: BMM vip 1>>>7 100% , 7<<< radom
: Mix Nasun 1 > 8 100% ( Lưu Ý Đập Thêm BMM cấp 1 )
► Hỗ Trợ Tân Thủ
» Sét Đồ SON A D11 + 8 Max blue Chỉ số 100%
» 1000 Bình Hp / Mp ( 820 )
» Thú Nhặt Đồ 10 Ngày
» Nasun 5% 7 ngày
» 5 000 000 SP
» 500 000 Gold

► Phần Thưởng Đua Top Open
» Top 1 3k Silk , NS +10 , Thời trang tùy chọn
» Top 2 2k Silk , NS +8 , Thời trang Tùy Chọn
» Top 3 1k Silk , NS +5 , Thời trang tùy chọn
» Top 4 > 10 500 Silk
+ Phần thưởng Được chia đều cho 2 chủng tộc
+ Mỗi Chủng Tộc 10 Giải
Index of /
SROHUYNHDE.COM

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: