Khai Mở Máy Chủ : Xiro thần thoại ( Máp 120 D13 )
Ngoại hình D14 icon đồ D14 .
* Trang chủ : sroviet.com.vn
* Diễn Đàn : diendan.sroviet.com.vn
* Tải Game : hhttp://upfile.vn/xmGC_~ZCM5BC/xirothanthoai-rar.html

Alphatest : 13h 03/07/2016
Open Beta: 13h 10/07/2016

Thông tin rate :

-Race: EU & ASI
-Max Lv : 120
-Map: Full
-Item : D13 ( Ngoại hình d14 icon d14 )
-Exp/Sp Rate: 350x ( đua top x200 )
-Party Exp/SP : 350x ( đua top x200 )
-Drop Item : 5x
-Gold drop : 5x
-Rate Alchemy : Random

Đồ đạc phiên bản thử nghiệm chỉ việc vào solo và tìm lỗi .

hỗ trợ open beta : ( 10 - 07 - 2016 )
-50 DCN
-1 pet nhặt đồ ( 28 ngày )
-100k gold
-full SP
- 1000k HP/MP
- 1 sét son A + 15
update tiếp : ........................
Lích ảnh để xem kích thước lớn hơn. Tên: SRO[2016-07-03 21-50-30]_34.jpg Xem: 10 Kích cỡ: 88.5 KB ID: 5

Bài viết ngẫu nhiên cùng chuyên mục: