NỘI QUY CƠ BẢN TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TẠI GAME TOP VIỆT

- Tên đăng nhâp không được : .com .vn .gov ,... các đuôi có liên quan đến đuôi của domain, vi phạm sẽ bị xóa nick ngay khi phát hiện.

- Tên đăng nhâp không được lấy tên riêng, biệt danh của các vị lãnh tụ, các vị lãnh đạo đảng nhà nước và các phần tử phản động,...

- Không được dùng các phần mềm tự động đăng ký thành viên, tự động viết bài, tự động gửi tin nhắn tới các thành viên khác.

- Cấm viết bài về các nội dung đồ trụy, bôi nhọ xã hội Việt Nam và nội dung phản động.

Nhập chữ : tôi sẽ tuân thủ nội quy thành viên vào khung trả lời ở dưới để tiếp tục đăng ký thành viên tại GameTopViet.Com.